อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailand


 


โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเชียงใหม่ การศึกษา จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และ เจตจำนงที่จะให้ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุด ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่  8  ไร่เศษ จากสถิติการรับนักศึกษาปรากฏว่ามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ  ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ทำการย้ายวิทยาลัยฯ มายังสถานที่แห่งใหม่   ตั้งอยู่เลขที่ 98/12  หมู่ 2 ถนน โพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 16 ไร่ เศษ  ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ  อาคารแมททิวและอาคารสำนักงาน  อาคารทุกหลังได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด  ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่  20  ถึง  1500  คน และมีสนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล  รวมทั้งสนามฟุตซอล  บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนฯ ได้  จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย

ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย-เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  ตามใบอนุญาตเลขที่   ชม 01- 001/2555     ชื่อภาษาอังกฤษ    LANNA   COMMERCIAL TECHNOLOGICAL   COLLEGE  ผู้บริหารวิทยาลัยฯ   ประกอบด้วย ดร. วัชระ ตันตรานนท์  เป็นผู้จัดการ  นางสาวกุลวดี   เกียรติไชยากร   เป็นผู้รับใบอนุญาต  อาจารย์คนึงนิจ พรหมเนตร เป็นผู้อำนวยการ 

วิทยาลัยฯ   มีเป้าหมาย  คือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก    วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยและพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปรับใช้สังคม ให้สมกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่นเน้นวิชาการ เชียวชาญทักษะ”  และคำขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN  TO  SERVE”


Recognizing the acute need for a truly qualitative vocational school, a group of civic minded citizens embarked on their idea to establish an educational institution.  Their main aim purports to be a place of academic excellence giving equal importance to discipline.  The wish was fulfilled when the authorities gave permission for L.C.C. to come into existence in the year 1985. Originally it was located at 168/1 Changklan Road, Amphur Muang where Montfort primary school once used to be.

The rapid increase in the student enrolment necessitated relocation to 98/12 Moo 2 Porharam Road, Changpuak, Amphur Muang with an area of over 16 rais.  The class-rooms, office machines, library and auditorium are all housed in four large buildings.  Besides, there  is an administration building facing the Photharam Road.  Two large canteens provide ample space for the students and staff.  Two basket-ball courts are right in the centre of the campus.  Apart from playing basket-ball this space provides for conducting various activities.  Last but not least, a mini forest allows all kinds of birds, butterflies and beetles mingle with the humans emphasizing “We are all one” concept. 

During the month of November, 2011 the sole ownership of Lanna Commercial College came into the hands of Dr.Wachara Tantranont, presently a senator from Chiangmai and a well-known businessman and educationist.  While the company “Chiangmai Education Company Limited” remains unchanged, “Lanna Commercial College” has taken on a new mantle, “Lanna Commercial Technological College” but retaining the former abbreviation “L.C.C.”.

       

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved