อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailand


 


1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนในระบบปกติ ได้แก่
ประเภทวิชา สาขาวิชา
บริหารูธุรกิจ
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรม
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียบระบบปกติ ได้แก่
ประเภทวิชา สาขาวิชา
บริหารูธุรกิจ
 • การบัญชี
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยว
 • การโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรม
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ัั

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved