อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailandอัตลักษณ์ของวิทยาลัย


วินัยดี วิชาการเด่น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สะอาด ร่มรื่อน สดชื่น สวยงาม
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
วินัย น้ำใจ พอเพียง
 
คุณลักษณะของนัักเรียนนักศึกษา L.C.C. HUNMAN
1. ลุกพับ กินล้าง ใส่ซัก
2. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
3. มีวินัย รับผิิดชอบ รอบรู้
4. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
5. Start Up / Learn To Serv / Speak English
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved