อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailand


 


สัญลักษณ์ของวิทยาลัย


ในถิ่นลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพ และเป็นสถานอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดี มีความสามารถ ไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ

สีฟ้า - ทอง เป็นสีประจำวิทยาลัย เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการและความรุ่งเรือง
     
สัญลักษณ์ ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรุ่งเรือง
  ดอกไม้ หมายถึง ความงดงามน่าชื่นชม
  สามเหลี่ยม หมายถึง ความถาวรขณะที่เคลื่อนไหว
  แหย่งช้าง หมายถึง การค้า ธุรกิจ การพาณิชย์
  ตะเกียงน้ำมัน หมายถึง ปัญญา ความรู้ ทักษะ
  ตาชั่ง หมายถึง ความซื่อสัตย์
  ใบมะกอก หมายถึง ชัยชนะ หรือความสำเร็จ
  งาช้างคู่ หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีความอดทน แข็งแรง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved