รายชื่อนักเรียนระดับ ปวช. 2/2
# ชื่อ-นามสกุล ระดับ ชั้น ห้อง เลขที่ ชมรม จำนวนวันที่เข้าชมรม
1 ศิริวรรณ์     วิจรรยา ปวช. 2 2 1ชมรมการตลาด (Start Up)0
2 ณัชชา     บุญธรรม ปวช. 2 2 2ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) และจิตอาสา0
3 สอน     ลุงสู้ ปวช. 2 2 3ชมรมวอลเล่ย์บอล0
4 กานต์สินี     ประสารแสง ปวช. 2 2 4ชมรมการตลาด (Start Up)0
5 นาเดียร์     เบ็นเร๊ะ ปวช. 2 2 5ชมรมการตลาด (Start Up)0
6 ณัฐทวี     ทับทิม ปวช. 2 2 6ชมรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย0
7 กัญชพร     อุ่นคำ ปวช. 2 2 7ชมรมการตลาด (Start Up)0
8 ศศิประภา     จันทร์เล็ก ปวช. 2 2 8ชมรมการตลาด (Start Up)0
9 พชรพร     พจน์วรนาท ปวช. 2 2 9ชมรมการตลาด (Start Up)0
10 แก้วลดา     บางทราย ปวช. 2 2 10ชมรมการตลาด (Start Up)0