รายชื่อชมรม รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม เข้าสู้ระบบ

รายชื่อผู้ไม่ระบุชมรม
รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ระดับ ปวช ห้อง เลขที่
6019991 นาย นิติ ศัลยวุฒิ ปวช 2 3 19
5919757 นางสาว ขวัญฤดี จองมวย ปวช 2 4 21
6015786 นางสาว ศิรินทร คำปิง ปวส.พ 1 2 11
6015704 นางสาว ประนอม ถาไวย์ ปวส.พ 1 4 6
ระบบสารสนเทศ Version 2.0 www.lcc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181