ประมวลภาพโรงเรียนที่ไปแนะแนว
   
  โรงเรียนจิตราวิทยา 3/12/56
   
  โรงเรียนบ้านบวกเปา
   
  โรงเรียนอรพิน จังหวัดลำพูน
   
  โรงเรียนสันกำแพง
   
  โรงเรียนราษฏร์ประชานุเคราะห์ 26
   
  โรงเรียนชุมชนวัดข่อแล
   
  โรงเรียนจิตราวิทยา
   
  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
   
  โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว
   
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
   
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
   
  โรงเรียนสายอักษร
   
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
   
  โรงเรียนสารภีวิทยาคม
   
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
   
  โรงเรียนอนุบาลปาย
   
  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
   
  โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
   
  โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎ์บำรุง)
   
  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
   
  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
   
  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
   
  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
   
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
   
  โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา

1 2 Next
เข้าสู่ระบบงานแนะแนว L.C.C
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved