ประมวลภาพโรงเรียนที่ไปแนะแนว
   
  โรงเรียนสันติศึกษา

เข้าสู่ระบบงานแนะแนว L.C.C
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved