ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 8 มกราคม 2554  L.C.C. มินิมาราธอน ครั้งที่ 17
   
 24 ธันวาคม 2553  Merry Christmas And Happy New Year 2011
   
 24 ธันวาคม 2553  L.C.C. Christmas Party
   
 23 ธันวาคม 2553  ตัวแทนนักเรียนอวยพร ท่านประธานคณะบริหารโรงเรียนฯ เนื่องในวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่
   
 23 ธันวาคม 2553  คณะครูและเจ้าหน้าที่อวยพร ท่านประธานคณะบริหารโรงเรียนฯ เนื่องในวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่
   
 19 ธันวาคม 2553  ปวส.พ. 1 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทัศนศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวแบบผสม
   
 17 ธันวาคม 2553  ปวช. 3/8 - 3/10 ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่
   
 17 ธันวาคม 2553  การประกวด Mr and Miss L.C.C. 2010 รอบคัดเลือก
   
 16 ธันวาคม 2553  L.C.C. จัดตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับนักเรียนทุกคน
   
 10 ธันวาคม 2553  ปวส.พ. 1 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
   
 26 พฤศจิกายน 2553  นักเรียนชั้น ปวช. 3/5 ศึกษาดูงานการนวดแผนไทย
   
 26 พฤศจิกายน 2553  ปวช. 3/8 - 3/10 ทัศนศึกษา ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
   
 20 พฤศจิกายน 2553  L.C.C. ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง
   
 29 ตุลาคม 2553  Success Under Happiness "การทำงานอย่างประสบความสำเร็จภายใต้ความสุข"
   
 14 ตุลาคม 2553  คณะอาจารย์หมวดคอมพิวเตอร์อบรมการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Joomla

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved