ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 17 กุมภาพันธ์ 2559  พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
   
 8 กุมภาพันธ์ 2559  LCC ร่วมใจบริจาคโลหิต
   
 30 เมษายน 2557  พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารวิทยาลัย สืบฮีตตามฮอย ป๊๋ใหม่เมือง
   
 25 เมษายน 2557  LCC เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ประจำเดือน เมษายน 2557
   
 27 กุมภาพันธ์ 2557   LCC Staff Thank You Party
   
 25 กุมภาพันธ์ 2557  การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2556
   
 19 กุมภาพันธ์ 2557  อาจารย์อเล็กซานเตอร์ วีโอ แมททิว ประทานคณะบริหารวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
   
 18 กุมภาพันธ์ 2557  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557
   
 13 กุมภาพันธ์ 2557  เนื่อด้วยวันมาฆบูชา เป็นสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางวิทยาลัยฯ ได้รับความกรุณา จากท่านพระครูปลัดประเสริฐ ตันติปาโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด ได้มาแนะนำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม พร้อมทั้งให้ข้อคิดคติธรรม แก่นักศึกษาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่จะมาถึงด้วย
   
 21 มกราคม 2557  รุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ แนะการศึกษาต่อ ให้กับรุ่นน้องระดับ ปวช. 3
   
 17 มกราคม 2557  ประชุมคณะกรรมการสอบ V-NET สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประจำปีการศึกษา 2557
   
 11 มกราคม 2557  การแข่งขัน "LCC มินิมาราธอน" ครั้งที่ 20 ณ โรงเรียนนวมินทราขูทิศพายัพ
   
 4 มกราคม 2557  บริจาคสิงของ เครื่องกันหนาว บ้านหนองมณฑา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   
 20 ธันวาคม 2556  LCC PARTY 2014
   
 20 ธันวาคม 2556  Merry Christmas And Happy New Year 2014

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved