ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 6 กุมภาพันธ์ 2553  ปวส. 1 และ ปวส.พ.1 สาขาการตลาด ทัศนศึกษาโรงงานผลิดน้ำแร่ออร่า
   
 4 กุมภาพันธ์ 2553  L.C.C. ชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาบัญชี
   
 30 มกราคม 2553  Sports Day 2009
   
 24 มกราคม 2553  ปวช. 3 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาร้านอาหารเยอรมัน G&M และสวนพฤษศาสตร์ทวีชล
   
 23 มกราคม 2553  ปวส. 2 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทัศนศึกษา จังหวัดลำปาง
   
 22 มกราคม 2553  ปวช. 3 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
   
 16 มกราคม 2553  นักเรียน ปวส.พ 1 การท่องเที่ยว ทัศนศึกษาโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   
 15 มกราคม 2553  L.C.C. Christmas Party 2010
   
 9 มกราคม 2553  L.C.C. มินิมาราธอน ครั้งที่ 16

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved