ภาพกิจกรรม
วันที่
รายละิเอียด
   
 5 มกราคม 2556  ปวช. 1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่
   
 21 ธันวาคม 2555  งาน Christmas & Happy New Year 2013
   
 21 ธันวาคม 2555  LCC Christmas Party 2013
   
 20 ธันวาคม 2555  การประกวด Miss & Mr LCC 2012
   
 14 ธันวาคม 2555  LCC มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับโรงเรียนบ้านนากู่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
   
 14 ธันวาคม 2555  ปวช. 3/9 และ ปวช. 3/10 สาขาการท่องเที่ยวทัศนศึกษาวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่
   
 9 ธันวาคม 2555  ปวส. 2/6 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาโอมสเตย์บ้านแม่กำปอง
   
 8 ธันวาคม 2555  นักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาการท่องเที่ยวทัศนศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
   
 5 ธันวาคม 2555  คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ร่วมงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม มช.
   
 24 พฤศจิกายน 2555  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2555
   
 24 พฤศจิกายน 2555  ปวช. ชั้นปีที่ 3 ทดสอบ Pre V-net ประจำปีการศึกษา 2555
   
 11 ตุลาคม 2555  อบรมการสร้างโปรแกรมช่วยสอน (CAI)
   
 4 กันยายน 2555  การแสดงของชมรม Dance LCC ณ ลานกิจกรรม อาคารสำนักงาน
   
 1 กันยายน 2555  ค่ายน้องใหม่สานใยสัมพันธ์ ณ ค่ายตากสิน (กองพันสัตว์ต่าง)
   
 29 สิงหาคม 2555  การแสดง "ชีวิตและวัฒนธรรม" ของนักศึกษาชั้น ปวส.(พ) 1/1 - 1/5

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved