วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
Lanna Commercial Technological College (L.C.C.)


แบบสำรวจความต้องการเรียนต่อสายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจของนักเรียน ม.3 ม.6

ใช้ได้เฉพาะภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เท่านั้น

[ บันทึกแบบสำรวจ ] [ ปิดหน้าต่างนี้ ]


© ระบบสารสนเทศ Version 2.0 © 2008-2012 www.lcc.ac.th