นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  

ชื่อนวัตกรรม
ปีการศึกษา
อ่าน
  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว  2557  
  เกมส์ปริศนา who am I?  2557  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์หมวกกันความร้อน  2557  
  โครงการการจัดทำแผ่นพับวัดสวนดอก  2557  
  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนป่าตาล  2557  
  โครงการ “ถุงหอมสมุนไพรขจัดกลิ่น”  2557  
  โครงการธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง  2557  
  สิ่งประดิิษฐ์เครื่องกรองน้ำตู้ปลา  2557  
  โครงการวิดีโอประกอบเพลงสำหรับชี้ปัญหาวัยรุ่น  2557  
  โครงการนวัตกรรม "Refresh Air พัดลมปรับอากาศ"  2557  
  Fruity Milk Soap  2557  
  โครงการการออกแบบและผลิภัณฑ์ปอกแขนพร้อมถุงมือกันความร้อน  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกไข่ขาวไข่แดงจากไม้ไผ่  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจเก้าอี้ไม้ไผ่นวดเท้า  2557  
  โครงการเชิงเทียนกะลาภูมิปัญญาชาวบ้าน  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์โคมไฟหรรษา  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐโคมไฟจากเครื่องจักร  2557  
  โครงการประดิษฐ์ประเภทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชั้นวางของสามระดับ  2557  
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โปรแกรม Flash  2557  
  โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “ สิ่งประดิษฐ์เครื่องกรอกน้ำ”  2557  
  คู่มือการสนทนาสำหรับแม่ค้าขายผลไม้  2557  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากกากกาแฟพร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ “ขันโตกกระด้งหมุนได้”  2557  
  โครงการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาสมุนไพรดับกลิ่น พร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วจากกางเกงยีนส์  2557  
  นาฬิกาจากไม้ไอศกรีม  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ฝานกล้วยฉาบ  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)  2557  
  รายงานโครงการส่ิงประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ประเภท 3) โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์หมวกใยกัญชพร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  บายศรีจากผ้าโพลีออย  2557  

จำนวน: 396 ชิ้น: 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>