นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  

ชื่อนวัตกรรม
ปีการศึกษา
อ่าน
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ประเภท 3) "การผลิตผลิตภัณฑ์เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก"  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประเภท 1)  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ลดไข้จากสมุนไพรพื้นบ้าน  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ชั้นวางของจากตะกร้า  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"ลูกกลิ้งนวดฝ่าเท้า"  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑืสำเร็จรูป ( ประเภท 3 ) โครงการออกแบบและผลิตภัณฑ์สบ่ตำลึงใยบวบพร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐิที่แขวนอเนกประสงค์จากกะลามะพร้าว  2557  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์หมอนป้องกันไรฝุ่น Sweety Pillow พร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  โครงการ ตำราอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ  2557  
  “เชิงเทียน Aromatherapy กลิ่นบำบัดเพื่อสุภาพ”  2557  
  โครงการกล่องสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่องสี  2557  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เก้าอี้สตูลจากปี๊บขนมพร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  การทำสื่อวีดีทัศน์ (Power Point) คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอาชีพ  2557  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ชุด Travel Kit พร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ โครงการกระเป๋ากะลามะพร้าว  2557  
  โครงการ โคมไฟตะเกียบ  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ชั้นวางของจากตะกร้า  2557  
  โครงการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกร ของบริษัท วี.พี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ "แท่นหมุนมหัศจรรย์"  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ตู้รองเท้าจากไม้ไผ่  2557  
  สบู่เหลวมะนาวเพื่อสุขภาพ  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการถุงข้าวสมุนไพรประคบร้อน  2557  
  โครงการและสิ่งประดิษฐ์ บายศรีจากซังข้าวโพด  2557  
  โครงการและสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกาบกล้วย  2557  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์สมุดบัญชีครัวเรือน  2557  
  โครงการและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เรื่อง โครงการและสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าไม้ไผ่ตกแต่งด้วยเมล็ดงาหลากสี  2557  
  โครงการและสิ่งประดิษฐ์ชุดรับแขกจากตอก  2557  
  ครีมหัวเผือกบรรเทาอาการปวดจากแมลงกัดต่อย พร้อมบรรจุภัณฑ์  2557  
  โครงการวิเคราะห์งบการเงินของ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2554 2555 และ 2556  2557  
  โครงการโคมไฟกระดาษสา (Paper Lamp)  2557  

จำนวน: 396 ชิ้น: 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ] Next>>