นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  

ชื่อนวัตกรรม
ปีการศึกษา
อ่าน
  โครงการการออกแบบและผลิตภัณฑ์เครื่องประดับกิ๊บผีเสื้อพร้อมบรรจุภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ประเภทที่ 3)  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตกระปุกออมสินแฟนซีพร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ลิปมันจากผลฟักข้าว (Gac fruit lip balm) พร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมพุดดิ้งจากลิ้นจี่ (Lychee Pudding)  2559  
  การออกแบบและผลิตกระจกเจ้าหญิงพร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ที่เปิดฝาขวดน้ำอัจฉริยะ  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าเป้จากกล่องโออิชิ  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ เก้าอี้จากกะลามะพร้าวเพื่อสุขภาพ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  2559  
  โคมไฟจากก้นขวดน้ำพลาสติก  2559  
  โคมไฟจากก้นขวดน้ำพลาสติก  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตอุปกรณ์จัดเก็บรองเท้าจากไม้ไผ่เพื่อใช้งานในธุรกิจที่พักโฮมสเตย์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เก็บกุญแจไม้ "กำเมือง" ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เก็บกุญแจไม้ "กำเมือง" ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป้สานจากตอกไม้เฮี้ยะ ชุมชนหมู่บ้านปวงสนุก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์นาฬิกาไม่แกะสลัก ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เทียนยกล้อ ศูนย์หัตถกรรมบ้านเบญจวรรณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์นาฬิกาไม่แกะสลัก ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ BABY AROMA พร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์โคมไฟเชือกกระดาษสา ชุมชนบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ Smiles of Love กลุ่มตุ๊กตาดินเผาบ้านรอยยิ้ม ชุมชนบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ Smiles of Love กลุ่มตุ๊กตาดินเผาบ้านรอยยิ้ม ชุมชนบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ Smiles of Love กลุ่มตุ๊กตาดินเผาบ้านรอยยิ้ม ชุมชนบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ดับกลิ่นจากถ่านไม้ เพื่อใช้ในธุรกิจที่พักโฮมสเตย์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักพร้อมบบรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ขาตั้งร่มอัจฉริยะ  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ปูนอนป้องกันยุง สำหรับใช้งารในธุรกิจที่พัีกโฮมสเตย์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ดับกลิ่นจากถ่านไม้ เพื่อใช้ในธุรกิจที่พักโฮมสเตย์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตชั้นวางของอเนกประสงค์จากไม้ไผ่เพื่อใช้งานในธุรกิจที่พักโฮมสเตย์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์กระจกเครื่องเงินลายไทยร่วมสมัย  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาฟิลาโตริอาเซียนพร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  

จำนวน: 396 ชิ้น: 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>