นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  

ชื่อนวัตกรรม
ปีการศึกษา
อ่าน
  โครงการออกแบบและตัดเย็บเสื้อโค้ทจากผ้าพื้นเมืองพร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ผ่าบีบมะนาวจากไม้ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประเภทที่2)  2559  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฮิญาบจากผ้าขาวม้า สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โครงการสิ่งประดิษฐ์ (ประเภทที่ 3)  2559  
  โครงการการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายจากล้อจักรยาน  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ผ่าบีบมะนาวจากไม้  2559  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ขจัดคราบอเนกประสงค์  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกระบอกไม้ไผ่  2559  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จานรองแก้วจากไม้ลำไย พร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงพันธุ์มหาชนกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูป ดอยหลวง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่  2559  
  โครงการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตร่มในศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ โครงการสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง  2559  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกล่องกระดาษพร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  โครงการการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์โต๊ะคำศัพท์หรรษา  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ข้าวเกรียบเห็ดเผาะ  2559  
  น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  2559  
  น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  2559  
  น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  2559  
  โครงการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนแชมพูสมุนไพรใบหมี่สูตรโบราณ ของกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยฮ่าง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  แหนมหน่อใบหูหมู  2559  
  เมล็ดดาวอินคากรอบแก้วเคลือบน้ำตาลงา  2559  
  ไส้อั่วเห็ดทรงเครื่อง  2559  
  โครงการ วิเคราะห์งบการเงิน บริษัท ไทยแอร์เอเชัย จำกัด  2559  
  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนสบู่ฟักข้าวของกลุ่มแม่บ้าน บ้านแม่กะ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการน้ำพริกนรกลำไยอบแห้ง  2559  
  โครงการขนมดอกจอกช๊อคโกดิฟ  2559  
  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  2559  
  โครงการออกแบบพัฒนาไฟกระพริบจากไม้ไผ่ของชุมชนบ้านหนองหวายจังหวัดเชียงใหม่  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตกระเป๋าโน๊ตบุ๊คกันกระแทกจากผ้า  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เทียนกลิ่นสมุนไพร  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เทียนกลิ่นสมุนไพร  2559  

จำนวน: 396 ชิ้น: 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>