นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
  

ชื่อนวัตกรรม
ปีการศึกษา
อ่าน
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ของฝากของที่ระลึกจากกระดาษลัง  2559  
   2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์ของฝากของที่ระลึกจากขี้ช้าง  2559  
  โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่ม ชุมชนบ้านบ่อสร้า ง  2559  
  กระเป๋าเสื้อแฟชั่นพร้อมบรรจุภัณฑ์  2559  
  สิ่งประดิษฐ์พัดลมดูดอากาศอัตโนมัติ  2559  
  โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง Hardware & Software  2559  
  โครงการออกแบบและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านเหมืองกุง จ.เชียงใหม่  2559  
  โครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการป้องกันการติดเชื้อHIVและโรคติดต่อ  2559  
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทนวัตกรรมซอฟต์แวร์ โครงการเว็บไซต์เรียนรู้ภาษาคำเมือง  2559  
  โครงการจัดทำบัญชีรายรับ~รายจ่าย  2559  
  ไม้แขวนเสื้อยืดหดได้  2559  
  โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาใยบวบ  2559  
  ด้าสนนวัตกรรมซอฟต์แวร์  2559  
  Smith  2559  
  Smith  2559  
  Smith  2559  
  Smith  2559  
  Smith  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เตียงไม้ไผ่  2559  
  โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์กบไม้ของห้างหุ้นส่วน เชียงใหม่รุ่งโรจน์ แอนติค จำกัด  2559  
  ประเภทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร น้ำพริกจิ๊นเกลือ  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ลิปสมุนไพร Home mead natural  2559  
  โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ลิปสมุนไพร Home mead natural  2559  
  โครงการศึกษาต้นทุนแคบหมูร้านป้าต้อย  2559  
  โครงการผงสมุนไพรขัดผิวจากเปลือกลำไยและขมิ้น  2559  
  โครงการผงสมุนไพรขัดผิวจากเปลือกลำไยและขมิ้น  2559  
  Charcoal Milk Coffee mix Soap (สบู่ชาร์โคลผสมนมและกากกาแฟ)  2559  
  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ – รายจ่ายและสอนกระดาษทำการ 6 ช่อง แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปิน อำเภอเมือง  2559  
  โครงการสมุนไพรไล่แมลงจากใบสะระแหน่และผิวมะกรูด  2559  

จำนวน: 396 ชิ้น: 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>