อ.พวงพลอย ขันเลข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาฯ
 
 

อ.นารี วังโสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

 
       
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights res