เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร  
  ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

เกี่ยวกับโรงเรียน  
  ความเป็นมาของโรงเรียน
  ปรัชญาของโรงเรียน
  เป้าหมายของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ของโรงเรียน
  อาคารสถานที่
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สถานที่ตั้ง
  ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
  ปิดหน้านี้

กระดานฝากข้อความ  
กระดานฝากข้อความนักศึกษาวิชาทหาร

Link  
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฯ ๓๓

เกี่ยวกับระบบ  
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ทำเนียบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5


คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.ธนพัฒน์ อุไรรัตน์
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.ธนาธิป ทองเหลือง
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.วุฒิกร ใยบัว
     
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.หญิง กัญญาพัชร แก้วกันตี.์
คลิก เพื่อดูรูปขนาดใหม่
นศท.หญิงสายฝน ยองสุวรรณ
 
     


 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2010-2020 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved