ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน้าหลัก
เข้าเว็ปไซต์ studentloan.or.th
รู้จักกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้
วงเงินให้กู้ยืม
ผู้ค้ำประกัน/รับรองรายได้
ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้กับ กยศ.
ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืม
ขั้นตอนทำสัญญาเงินกู้
ขั้นตอน ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2
หลักฐานประกอบการทำสัญญาเงินกู้
รื่องที่ผู้กู้ควรปฏิบัติ
การชำระหนี้
สอบถามยอดหนี้
ปิดหน้านี้
 

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้กับกยศ.


1. ลงทะเบียนใหม่ที่
http://www.studentloan.or.th


2. ให้นักเรียนเลือกหัวข้อ 01 ตามรูป


3. ให้นักเรียนเลือกปุ่ม ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ตามรูป


4. ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมลล์ ตามที่กำหนด แล้วให้กดปุม ลงทะเบียน

5. ให้นักเรียนใส่รหัสผ่านที่นักเรียนต้องการ เป็นตัวเลข/ตัวอักษร อย่างน้อย 6 หลัก (แนะนำให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน)

6. ให้นักเรียน รอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน

 

 

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8
© 2001-2007 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved.