ข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน้าหลัก
เข้าเว็ปไซต์ studentloan.or.th
รู้จักกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้
วงเงินให้กู้ยืม
ผู้ค้ำประกัน/รับรองรายได้
ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้กับ กยศ.
ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืม
ขั้นตอนทำสัญญาเงินกู้
ขั้นตอน ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2
หลักฐานประกอบการทำสัญญาเงินกู้
รื่องที่ผู้กู้ควรปฏิบัติ
การชำระหนี้
สอบถามยอดหนี้
ปิดหน้านี้
 

ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืม สำหรับภาคเรียนที่ 2

1. ให้นักเรียนไปที่เว็ปไซท์ http://www.studentloan.or.th หรือ กดที่นี่
2. ให้นักเรียนเลือกหัวข้อ 01 ตามรูป3. ให้นักเรียนเลือกปุ่ม ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ตามรูป


4. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ e-studentloan


4.1. นักเรียนใส่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4.2. นักเรียนใส่รหัสผ่าน (ที่ได้ลงทะเบียนขอรหัสผ่านยื่นกู้กับ กยศ)
4.3 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

5. แสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) โดยเลือก ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 26. เลือกแบบคำยืนยันขอกู้7. ในแบบฟอร์มคำยืนยัน การขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษา ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้7.1 ประเภทวิชา ให้นักเรียนเลือกดังนี้
            - สาขา การบัญชี การตลาด ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ฯ ให้เลือกประเภทวิชา พณิชยการ / บริหารธุรกิจ
            - สาขา การท่องเที่ยวให้เลือกประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว7.2 นักเรียนเลือก หลักสูตร
            ถ้าอยู่ใน ระดับ ปวช. ให้เลือก ปวช.
            ถ้าอยู่ใน ระดับ ปวส. หรือ ปวส. พิเศษ ให้เลือก ปวส.7.3 ระดับชั้นปีที่ท่านจะขอกู้ หมายถึง นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีใด เช่น
            นักเรียนเรียนอยู่ ปวช. 1 นักเรียนก็เลือก เลข 1
            นักเรียนเรียนอยู่ ปวช. 2 นักเรียนก็เลือก เลข 2
            นักเรียนเรียนอยู่ ปวช. 3 นักเรียนก็เลือก เลข 3
            นักเรียนเรียนอยู่ ปวส. หรือ ปวส.พิเศษ 1 นักเรียนก็เลือก เลข 1
            นักเรียนเรียนอยู่ ปวส. หรือ ปวส.พิเศษ 2 นักเรียนก็เลือก เลข 27.4. เวลาการศึกษาตามหลักสูตร
            นักเรียนเรียนศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
            นักเรียนเรียนศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือ ปวส.พิเศษ เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ป
7.5 นักเรียนป้อนข้อมูลบุคลล โดยข้อมูลบางส่วน ทาง กยศ. จะมีมาให้แล้ว ข้อมูลที่นักเรียนจะต้องป้อนเพิ่มเติม ได้แก่ รหัสนักศึกษา และ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้7.6 นักเรียนเช็ค หน้าข้อความ ยอมรับ และ กดปุ่ม บันทึกแบบ


7.7. จะมีข้อความแจ้งเตือนนักเรียน แสดงว่านักเรียนได้ทำการบันทึกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**********************************************

 

โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8
© 2001-2007 Copyright by Lanna Commercial College. All rights reserved.