ยังไม่มีใครตอบคำถาม
     
 
    *** กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 *  
     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา(L.C.C)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันจันทร์ - ศุกร์ ในระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และปวส.พิเศษ1(ผู้ที่จบ ม.6) ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.-รับสมัคร-

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.พิเศษ)

และรับนักศึกษาเทียบโอน-ค่าลงทะเทียนนักศึกษาใหม่ ปีกาีรศึกษา 2557

** ระดับชั้น ปวช.1 7,521 บาท

(ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของทางรัฐบาล เช่น ชุดนักศึกษาฟรี/ สมุด-หนังสือแบบเรียนฟรี /

เข้าค่ายและทัศนศึกษาดูงานฟรี)** ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.พิเศษ1 17,650 บาท

และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19,150 บาท-มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

-ผ่อนชำระค่าเทอมได้

-บุตรของข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได้มาสมัครพร้อมลงทะเบียน ภายในเดือนมีนาคม 2557 ได้รับทุนกา่รศึกษา 1,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 081-1690931 ครูเบส(ครูแนะแนว)

Line : ฺBass.zaFacebook : Lanna Commercial College

วิทยาลัยฯ : 053-210057-8มาสมัครเป็นกลุ่มทางวิทยาลัยฯ มีบริการรถตู้รับ-ส่ง ในการมาสมัครเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางมา ฝากชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ไว้ ทางงานแนะแนวยินดีส่งใบสมัครไปให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยินดีให้คำปรึกษาครับ

ครูเบส(งานแนะแนว)
 
     
 
By : ครูเบส (งานแนะแนว) Date : 02/01/14 E-Mail : bass.za_cm@hotmail.co.th IP : 182.52.252.232
 
 
     

     
     
   
 

ร่วมตอบกระทู้
ชื่อ


รายละเอียด

อีเมล์

 
     
     
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved