ยังไม่มีใครตอบคำถาม
     
 
    *** กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลย  
     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา(L.C.C)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - อาทิตย์

ในระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และปวส.พิเศษ1(ผู้ที่จบ ม.6)

ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

-รับสมัคร-ผู้ที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า(กศน.) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ผู้ที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.พิเศษ)และรับนักศึกษาเทียบโอนจากสถาบันอื่น-ค่าลงทะเทียนนักศึกษาใหม่ ปีกาีรศึกษา 2558** ระดับชั้น ปวช.1 7,521 บาท(ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของทางรัฐบาล ดังนี้)

- ชุดนักศึกษา ฟรี 2 ชุด

- สมุดเรียน ฟรี

- หนังสือแบบเรียน ฟรี

- เครื่องเขียน ฟรี

- เข้าค่ายและทัศนศึกษาดูงาน ฟรี

** ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.พิเศษ1 17,650 บาท

และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19,150 บาท

-มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

-ผ่อนชำระค่าเทอมได้

-บุตรของข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได้

*มีประกันอุบัติเหตุและเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

*มีเรียนนักศึกษาวิชาทหารได้ทั้งชายและหญิง รวมทั้งมีสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

*มี WIFI ไว้ให้บริการ

*โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษามาสมัครพร้อมลงทะเบียน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้รับทุนกา่รศึกษา 1,000 บาททุกคน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์

081-1690931 ครูเบส(ครูแนะแนว) Line : ฺBass.za

086-9226431 ครูเกศ(ครูแนะแนว) Line : Krookednaka

092-1825028 ครูโน๊ต(ครูแนะแนว) Line : Bureekeeyo_note

Facebook : Lanna Commercial College

วิทยาลัยฯ : 053-210057-8มาสมัครเป็นกลุ่มทางวิทยาลัยฯ มีบริการรถตู้รับ-ส่ง ในการมาสมัครเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางมา ฝากชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ไว้ ทางงานแนะแนวยินดีส่งใบสมัครไปให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-- LCC ยุคใหม่ --

# อุปกรณ์ทันสมัย

# เสริมกิจกรรม

# ดูแล และเอาใจใส่ด้วยความอุบอุ่น

# สถานที่สะอาดบรรยากาศร่มรื่น

ยินดีให้คำปรึกษาครับ

ครูเบส(งานแนะแนว)
 
     
 
By : ครูเบส(งานแนะแนว) Date : 17/02/15 E-Mail : basszy01@gmail.com IP : 1.47.131.27
 
 
     

     
     
   
 

ร่วมตอบกระทู้
ชื่อ


รายละเอียด

อีเมล์

 
     
     
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved