อ่านข่าวหนังสือพิมพ์

 ไทยรัฐออนไลน์   เดลินิวส์   ข่าวสด

 มติชน  คมชัดลึก  สยามรัฐ   แนวหน้า

 กรุงเทพธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  ไทยโพสต์ 

 บ้านเมือง  ข่าว T-news  บางกอกทูเดย์  

สำนักข่าว INN   กระแสหุ้น  

ประชาชาติธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ


อุณหภูมิจังหวัดเชียงใหม่
Click for Chiang Mai, Thailand


 

สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
  12
เมื่อวานนี้
  67
เดือนนี้
  1,286
เดื่อนที่แล้ว
  1,786
ปีนี้
  1,286
ปีที่แล้ว
  24,402
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554


 การแสดงในงาน
็Merry Chirstmas
And Happy New Year 2019


การประกวด Miss.& Mr. LCC 2018

งาน Merry Chirstmas And Happy New Year 2019


พิธีทำบุญตักบาตร ในงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 

V-NET คืออะไร 
V-NET ย่อมากจาก Vocational National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่ใคร
สทศ.จัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ปวส.พ. ชั้นปีที่ 2

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET คืออะไร
(1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
(2) เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
(3) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

กำหนดการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2557 สทศ. ได้กำหนดตารางสอบดังนี้
(1) ปวช. ปี 3 สอบวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. - 11.30 น.
(2) ปวส. และ ปวส.พ. ปี 2 สอบวันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. - 15.00 น.

 

 

   ประกันคุณภาพ
       ภายใน

 ปีการศึกษา 2557
 ปีการศึกษา 2558

   Download

  ใบสมัครระดับ ปวช.

  ใบสมัครระดับ ปวส.

  ใบสมัครระดับ ปวส. (ม.6)

Joomla 2.5.7 Full Pack

TH_Joomla 2.5.7
Template สำหรับ Joomla
 โปรแกรมบันทึกคะแนนครู LCC
 งานวิจัยในชั้นเรียน
Font TH Sarabun-PSK
แบบเสนอผลงานวิจัยครู
 

   งานวิจัย/นวัตกรรม

วิจัยในชั้นเรียน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ที่อยู่ 98/12 หมู่ 2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.(053)210057-8 Fax : (053)225181
© 2001-2010 Copyright by Lanna Commercial Technological College. All rights reserved