แผนที่เดินทาง

สถานที่ตั้ง
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
  • 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม
  • ต.ช้างเผือก อ.เมือง
  • จ.เชียงใหม่ 50300
  • 053 210057 , 053 210058